Кызмат сапатын серптөө

Катто
Авторизация

Кызмат сапатын серптөө

Саламатсызбы! Биздин мекеме, АИВ менен жашаган адамдарга жана калктын аярлуу топторуна көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн баалоо боюнча регулярдуу изилдөөлөрдү, сурамжылоолорду өткөрүп турат. Сизди ушул сурамжылоого катышууңузду өтүнөбүз. Сизге бир нече суроолорду берүүгө уруксат этиңиз, бул сиздин 5 мүнөттөн ашпаган убактыңызды алат. Мен сиздин аты-жөнүңүздү сурабайм. Маалыматтар жалпыланган түрдө иштетилет. Сурамжылоого катышууга макулсузбу?

Катышуу